Udforsknings portal

Fra Wiki Grepolis DK
Hop til navigation

Afhængig af hvilken type verden du spiller på, så vil der være forskellige typer forskning til rådighed i Akademiet. Vælg en verden herunder for at se en oversigt over tilgængelig forskning på netop den verden du spiller.

Forskningsoversigt
Hyperborea Banner Bygningsportal.png
Achilles Banner Bygningsportal.png
Oprør Banner Forsknings Portal.png
Erobring Banner Forsknings Portal.png

Kort om forskning

I dit Akademi har du mulighed for at forske nye teknologier. Disse teknologier kan forbedre en eksisterende funktion, give dig mulighed for at bygge nye enkeder eller forbedre dem du har. Forskning er unik til en by, så hver en by, som en spiller ejer, kan have forskellige teknologier forsket.
Find links til de forskellige akademi typer og forsklaring på forskning øverst på denne side.

Få Nye Teknologier

Nye teknologier kan fås igennem Akademiet ved at bruge råstoffer (Træ, Sten, Sølv) og Forskningspoint.

Research points snapshot.png

Mængden af forskningspoint til rådighed, vil være afhængig af dit Akademis bygningsniveau. Med hvert bygningsniveau får du 4 forskningspoint, som du kan bruge til at forske teknologier. Der er dog en grænse for hvor mange forskningspoint du kan få. Når dit Akademi er fuldt udbygget vil du have 144 forskningspoint til rådighed (Note: På verdenen: Hyperborea, vil du kun kunne opnå 120 forskningspoint, da Akademiet i den verden ikke kan bygges over niveau 30), dog kan du ved at bygge et Bibliotek få 12 ekstra forskningspoint.

På grund af den begrænsede mængde forskningspoint, så skal du tænke dig godt om inden du bruger dem.

Forschung regler.jpg

Du skal også opnå kravet for forskningen, der er afhængig af Akademiets niveau. På billedet herover kan du se den pil der indikerer dit nuværende niveau og hvilken forskning der er tilgængelig. I eksemplet herover er de to første kolonner tilgængelige. Du vil være i stand til at skelne om forskning er udført eller ej udfra de små ikoner. Hvis ikonet er i gråtoner, så er den forskning ikke udført, hvis den er i farve er forskningen udført, hvis den er tilgængelig for forskning, så vil der være en lille pil på det gråtonede billede.

Nulstille teknologier

Note: Hvis du beslutter at nulstille en teknologi, så vil det koste dig 1 kulturpoint for hver teknologi du ønsker at nulstille.


Udover at forske nye teknologier, så har du også mulighed for at nulstille dem (for eksempel; hvis du ikke længere har brug for den forskning i din by)

Resetting Research.png

. Du kan meget simpelt nulstille dine færdigudforskede teknologier ved at klikke på "nulstil" fanen, som du finder i toppen af dit akademi vindue. Der kan du se de teknologier, som du har forsket og ved siden af dem vil der være en lille rødlig pil.


Ved at klikke på den lille pil, så vil du nulstille din teknologi. Du vil få de forskningspoint du havde investeret i den teknologi igen (men ikke de råstoffer der er brugt). For at se hvor mange forskningspoint du vil få, ved at nulstille en teknologi, så hold musen over den røde pil.

Reset research reimbursement.png