Personlige værktøjer

Udforsknings portal

Fra Wiki Grepolis DK

Skift til: Navigation, Søgning


I akademiet har du mulighed for at udforske nye teknologier. Disse teknologier kan forbedre en eksisterende del af dit spil, åbne op for nye enheder, eller forbedre visse enhedstyper. Disse udforskninger er unikke til en bestemt by - Dette betyder at enhver by, som en spiller har, kan have forskellige teknologier, tilmed også andre strategier!

Teknologier kan udforskes med dine råstoffer og med et udvidelsesråstof kaldet udforskningspoint. For hver niveau ved akademiet modtager du 4 udforskningspoint, der kan bruges til at udforske yderligere teknologier.

For at finde ud af mere omkring en bestemt udforskning, brug da udforskningstræet eller tabellen forneden.

Læs mere om udforskning her!
   v  d  
 Research Tree    
1     ·     · 4     ·     · 7     ·     · 10     ·     · 13     ·     · 16     ·     · 19     ·     · 22     ·     · 25     ·     · 28     ·     · 31     ·     · 34     ·     ·
Slinger
Hoplites
Espionage
Horsemen
Bireme
Chariot
Fire Ship
Fast Transport Boat
Trireme
Ram
Stone Hail
Battle Experience
Archer
Diplomacy
Booty
Architecture
Crane
Light Ship
Catapult
Plow
Phalanx
Cartography
Temple Looting
Strong Wine
City Guard
Meteorology
Ceramics
Trainer
Shipwright
Conscription
Cryptography
Bunks
Breakthrough
Conquest
Divine Selection
Set Sail
Colony Ship
Democracy (Conquest Worlds Only)
Mathematics
Silver.png400 Research Points.png8 Silver.png300 Research Points.png3
Billede Teknologi Beskrivelse Pris
Ved niveau 1
Slinger.png Slyngekaster Gør det muligt at uddanne slyngekastere. Wood.png300 Stone.png500

Silver.png200 Research Points.png4

Archer.png Bueskytte Gør det muligt at uddanne bueskytter. Wood.png550 Stone.png100
Town guard.png Byvagt Byvagten forstærker din Milits med 5 ekstra krigere ved hvert ekstra niveau på bondegården Wood.png400 Stone.png300

Ved niveau 4

Hoplite.png Hoplit Gør det muligt at uddanne hoplitter. Wood.png600 Stone.png200

Silver.png850 Research Points.png8

Diplomacy.png Diplomati Diplomati formindsker modstanden fra plyndringsbyer med 20%. Wood.png100 Stone.png400

Silver.png200 Research Points.png3

Meteorology.png Meteorologi Dine enheder rejser 10% hurtigere. Wood.png3500 Stone.png2700

Silver.png7500 Research Points.png4

Ved niveau 7

Espionage.png Spionage Spioner rejser 10% hurtigere. Wood.png900 Stone.png900

Silver.png110 Research Points.png4

Booty.png Bytte Dine enheder kan bære 30% flere råstoffer. Wood.png1200 Stone.png1200

Silver.png1200 Research Points.png3

Pottery.png Keramik Dit lager kan holde 2500 flere råstoffer. Wood.png700 Stone.png1500

Silver.png900 Research Points.png4

Ved niveau 10

Rider.png Rytter Gør det muligt at uddanne ryttere. Wood.png1400 Stone.png700

Silver.png1800 Research Points.png8

Architecture.png Arkitektur Gennem udvikling af arkitektur vil prisen på bygninger falde med 10%. Wood.png3700 Stone.png4200

Silver.png2500 Research Points.png6

Instructor.png Underviser Underviseren opmuntre dine enheders træning. Derfor uddannes de 10% hurtigere. Wood.png800 Stone.png1300

Silver.png1600 Research Points.png4

Ved niveau 13

Bireme.png Birem Gør det muligt at bygge biremmer. Wood.png2800 Stone.png1300

Silver.png2200 Research Points.png8

Building crane.png Kran Reducere konstruktionstiden i senatet med 10%. Wood.png3000 Stone.png1800

Silver.png1400 Research Points.png4

Shipwright.png Skibsbygger Skibsbyggeren hjælper dine værftarbejdere. Havnen arbejder 10% hurtigere. Wood.png5000 Stone.png2000

Silver.png3900 Research Points.png6

Colonize ship.png Koloniskib Gør det muligt at bygge koloniskib. Wood.png7500 Stone.png7500

Silver.png9500 Research Points.png0

Ved niveau 16

Chariot.png Stridsvogn Gør det muligt at uddanne stridsvogne. Wood.png3700 Stone.png1900

Silver.png2800 Research Points.png8

Attack ship.png Fyrskib Gør det muligt at bygge fyrskibe. Wood.png4400 Stone.png2000

Silver.png2400 Research Points.png8

Conscription.png Værnepligt Ved at indfører værnepligt falder omkostningerne til enheder med 10%. Wood.png1900 Stone.png2100

Silver.png3000 Research Points.png4

Ved niveau 19

Demolition ship.png Brandskib Gør det muligt at bygge brandskibe. Wood.png5300 Stone.png2600

Silver.png2700 Research Points.png8

Catapult.png Katapult Gør det muligt at bygge katapulter. Wood.png5500 Stone.png2900

Silver.png3600 Research Points.png8

Cryptography.png Kryptografi Ved at udvikle kryptografi gør du det 20% sværere for fjendtlige spioner. Wood.png2500 Stone.png3000

Silver.png5100 Research Points.png6

Democracy.png Demokrati Dine indbyggere står bag deres leder. Det tager 10% længere at overtage en by. Ikke tilgængelig på verdener med oprør. Wood.png3100 Stone.png3100

Silver.png4100 Research Points.png6

Ved niveau 22

Small transporter.png Hurtig transportbåd Gør det muligt at bygge hurtig transportbåde. Wood.png6500 Stone.png2800

Silver.png3200 Research Points.png8

Plow.png Plov Bondegården kan brødføde 200 flere indbyggere. Wood.png1000 Stone.png1100

Silver.png700 Research Points.png4

Berth.png Køjer Dine transportskibe kan bære yderligere 6 enheder. Wood.png8900 Stone.png5200

Silver.png7800 Research Points.png6

Ved niveau 25

Trireme.png Trirem Gør det muligt at bygge Trireme. Wood.png9000 Stone.png3800

Silver.png4700 Research Points.png12

Phalanx.png Falanks Dine tropper danner en mægtig falanks og kæmper 10% stærkere end normalt. Wood.png4000 Stone.png4000

Silver.png15000 Research Points.png9

Breach.png Gennembrud Muliggøre et angreb med gennembrud. Dine skibe sikre, at dine transportbåde når i land. Til gengæld kæmper dine skibe 50% dårligere. Wood.png12000 Stone.png12000

Silver.png16000 Research Points.png6

Mathematics.png Matematik Ved at udvikle matematik, kan du formindske råstofpriserne til skibe med 10%. Wood.png7100 Stone.png4400

Silver.png8600 Research Points.png6

Ved niveau 28

Ram.png Murbrækker Dine skibes kampkræft stiger med 10%. Wood.png7900 Stone.png9200

Silver.png14000 Research Points.png10

Cartography.png Kartografi Ved udvikling af kartografi kan dine skibe navigere bedre og bliver dermed 10% hurtigere. Wood.png10000 Stone.png6700

Silver.png12500 Research Points.png8

Take over.png Erobring Gør det muligt at overtage fjendtlige byer. Wood.png12000 Stone.png12000

Silver.png16000 Research Points.png0

Ved niveau 31

Catapult speed.png Forbedrede katapulter Tillader dine katapulter at ramme en tilfældig bygning, udover muren. Chancen for at ramme stiger med 10%. Wood.png8500 Stone.png5900

Silver.png6600 Research Points.png4

Temple looting.png Tempelplyndring Dine mytiske enheder kan plyndre gunst fra fjendtlige templer (5 gunst pr. enhed, bortset fra hydraer). Wood.png9200 Stone.png5300

Silver.png10000 Research Points.png6

Divine selection.png Guddommelig udvælgelse Dine mytiske enheder kæmper 10% stærkere i angreb og i forsvar. Wood.png10000 Stone.png8000

Silver.png12000 Research Points.png10

Ved niveau 34

Combat experience.png Kamperfaring Du får ekstra kamppoint for 10% af dine tabte enheder. Wood.png9800 Stone.png11400

Silver.png14200 Research Points.png6

Strong wine.png Stærk vin Byfestens og de Olympiske Leges varighed vil blive reduceret med 15%. Wood.png8000 Stone.png6500

Silver.png11000 Research Points.png4

Set sail.png Sæt segl Dine koloniskibe har større segl og når frem til målet 10% hurtigere. Wood.png13000 Stone.png9700

Silver.png15500 Research Points.png8

Søg
Nye sider
På farten
Wikimoderator