Guide Portal Guide 13

Fra Wiki Grepolis DK
Hop til navigationKS = Koloniskib.
Havstorm = den magi fra poseidon, der kan udrydde 10-30% af de angribene skibe.


I angribene skibe skal forstås følgende; KS, Fyr, Bir, Hydra og Triremmer. Det store spørgsmål er her - "Hvordan undgår jeg at mit KS dør til havstorm?" Jo ser du, da havstorm dræber 10-30% af de angribene skibe, da kan man udregne dette med lidt matematik.

Da et koloniskib svarer til 170 population, da skal vi udregne følgende: 30% af x = 170. Dette gør vi ved følgende: 170/0,3 = 566,6666 - her runder vi ned til 566, da vi ikke regner med halve skibe og ikke kan runde op.

Bruger man havstorm og er heldig med de 30%, da vil 30% af 566 være = 169,8. Da KS er 170 population, da kan dette IKKE dø. Det er desuden vigtigt at pointere, at havstorm fokuserer den største enhed først dvs., hvis du har over 566 population sendt med skibe, da kan dette således se sådan her ud, hvis havstorm rammer med 30%:


50 fyr og ks (50*10+170 = 670 population) 30% af 670 = 201 og følgende dør; KS = 170 + 3-4 fyr.

100 fyr og ks (100*10+170 = 1170 population) 30% af 1170 = 351 og følgende dør; KS = 170 + 18-19 fyr.

Vi har udregnet, hvor stor en samlet population, der må sendes af skibe - KS indkluderet. Nu trækker vi ks fra de 566: (566-170)=396 population af skibe, der må sendes med et KS. Dette vil sige at vi dividerer de 396 med den type skibe eller hydra som vi gerne vil sende afsted.


Fyr: 396/10 = 39 fyr.
Bir: 396/8 = 49 bir.
Hydra: 396/50 = 7 hydra.
Triremmer: 396/16 = 24 triremmer.

Sender man mere end ovenstående med KS, da kan man være uheldig at miste sit KS ved angreb. Det skal dog også pointeres, at havstorm svinger mellem 10-30% og derfor skal man alligevel være lidt heldig som forsvarer, hvis man skal ramme de 30%. Hvis man dog alligevel vil være 100% sikker, da skal man følge ovenstående guidelines.