Ø missioner rebalancering

Fra Wiki Grepolis DK
Hop til navigation

Ø missioner er tilgængelige på øer med landsbyer. Disse missioner giver dig muligheden for at klare forskellige udfordringer der skallere ud fra dine fremskrift i spillet, du blive bellønnet med forskellige effekter og giver dig muligheden for at optjene krigs og visdom mønter, som kan blive brugt til at øge færdigheden for dine helte.

Fra Marts til Maj 2017 vil dette system blive opdateret for at missionerne kan forblive attraktive for spillere i alle spillets faser.

Opsummering af ændringer

Formålet med rebalanceringen af ø missionerne var at skallere dem bedre for at kunne følge med i spillernes progressioner, så missioner bliver mere udfordrende og bellønningerne mere værdifulde. Der er blevet lagt yderligere fokus på fjerne nogle uoverensstemmelser og blokeringer. Udover det er der arbejdet med gøre det mere forståeligt og nemt at klare ø missionerne.


Faser

Første fase

Med den første fase blev brugen af ​​mytiske enheder til missioner, der bad om at sende tropper, aktiveret, beregning for krigs og visdomsmønter blev ændret for at tage hensyn til verdens hastigheden og enheds forstærknings effekter blev justeret for at muliggøre bedre skallering.

Yderligere justeringer blev foretaget på den måde, hvor vanskeligheden ved hver søgen er bestemt. Kun den største by på en ø er taget i betragtning, således at nystiftede byer ikke vil resultere i lette missioner og dermed mindre værdifulde belønninger.

Andet fase

Til den anden fase blev øgets vanskeligheds beregninger ændret for at blive bestemt af spillet progression. Målet var at opnå en bedre skallering af missioner og belønninger. Fra 250.000 point fremover tilbydes nye udfordringer og bedre belønninger.

Endvidere blev flere belønninger i spillet justeret for at muliggøre bedre afbalancering, f.eks. Med ressource bonusser genvinde værdi i senere spilfaser. Et særligt fokus blev lagt på ø missions bellønninger for at sikre, at deres værdi forbliver ens på tværs af alle belønnings typer, for ikke at skubbe spillere til kun at afslutte bestemte missioner og undgå andre.

Tredje fase

I den tredje fase blev algoritmen, der definerer, hvornår og hvor ofte ø missioner vises, justeret for at gøre det muligt for alle, der var fraværende i længere perioder, at begynde at arbejde på ø missioner kort efter deres tilbagevenden til spillet.

Fjerde fase

I den fjerde fase blev feedbacken taget i betragtning, der blev gjort så flere effekter ikke kunne stacke da disse bonusser kunne blive for kraftige når man aktiverede flere samtidigt.

Femte fase

Med den femte fase blev missioner blive flyttet for at blive vist i den almindelige missions log. Denne ændring gør det muligt for alle at se alle ø missioner mere overskueligt, i stedet for at blive påkrævet for at kontrollere by oversigten for nye tilgængelige missioner.

Forskels oversigt

Listen over individuelle ændringer af ting, beregninger og effekter. Følgende liste vil give dig et overblik over de vigtigste ændringer.


Tilføjelse Gammelt system Nyt system
Missions objektiv: Saml tropper Ingen mytiske enheder kan blive sendt.
Missionen spørg om et specifikt antal tropper, Mytiske enheder kan sendes.
Missionen spørg om tropper, der svarer til befolknings beløbet, der skal sendes
Sværhedsgrads udregning for ø missioner Gennemsnitlige points udregnet med alle byer på en ø bruges til at bestemme sværhedsgrad. Point akkumuleret med længst fremskredet by på en ø bruges til at bestemme sværhedsgrad.
Mulig sværhedsgrad for missioner 18 24
Spil progressions niveau 3 4
Mission start intervaller 2, 4 eller 8 timer

Udregnes ud fra verdenens progressions niveau.

2, 4, 8 eller 12 timer

Udregnes ud fra verdenens progressions niveau.

Missioner efter mere end 24 timer væk fra spillet Vises kun efter angivet interval. Mindst en mission vises efter login.
'Maksimum viste missioner på samme tid 10 6
Maksimum accepterede missioner på samme tid 4 3
Områder for at vise udvalgte missioner By og ø oversigt By oversigt, ø og mission log.

Generelle ændringer

Nogle genstands ændringer påvirker belønninger, der er tilgængelige i flere områder af spillet, ikke kun inden for ø missions systemet.

Effekter

Følgende effekter har fået deres værdier justeret, når de blev tildelt i in game events og ø missioner. Dette påvirker 'ikke' effekter der er opnået via kampagner eller butikker. Derudover er der forskellige beregninger for antallet af mønter, der er tjent gennem ø missioner.

Effekt Gammelt system Nyt system
Instant favor.png Multiplikator: Effekt niveau Multiplikator: Effekt niveau, verdens progression
Unit movement boost.png Varighed: 30 minutter pr effekt niveau Varighed: 60 minutter pr effekt niveau
Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png Currency coins of both.png Multiplikator: Effekt niveau Multiplikator: Effekt niveau , verdens hastighed
Instant resources wood.png Instant resources stone.png Instant resources iron.png Instant resources all.png Multiplikator: Effekt niveau , verdens hastighed Multiplikator: Effekt niveau , verdens hastighed, verdens progression
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png Resource boost all.png 50% pr effekt 250% pr effekt niveau

Enheds forstærknings udregning

Basis værdierne for nogle enheds forstærknings effekter blev forøget for at holde dem afbalancerede i alle progressions niveauer og opnåede enheds beløb tæt på tidligere kendte tal.

Effekt Basis værdi (gammel) Basis værdi (ny)
Unit training boost slinger.png 4 6
Unit training boost hoplite.png 4 5
Unit training boost archer.png 4 6
Unit training boost sword.png 4 6

Værdierne for enheds forstærknings effekter bestemmes som følger: basis værdi * verdens hastighed * verdens progressions faktor .

Sværhedsgrad og bellønninger

Hovedfokuset på ø mission re balanceringen var at sikre, at missioner forbliver lige udfordrende og givende på alle niveauer. Derfor er der blevet foretaget en stor del af ændringer med hensyn til vanskeligheder og belønninger.

Mission sværhed

Mission sværheden bliver bestemt ud fra en verdens progressions og progressionen af den største by på den givende ø.
Verdens spil progression Points opnået (gammel) Points opnået (ny)
1 <10,000 <10,000
2 10,000-49,999 10,000-49,999
3 >50,000 50,000-249,999
4 Ikke tilgængelig >250,000

Tidligere var der kun 3 progressions niveauer på plads. Dette beløb er nu øget til 4. Derudover blev der tilføjet en 10. udfordrings faktor, der bruges til bedre at bestemme belønningen for hver mission.


Desuden er de nødvendige by punkter for hvert niveau blevet justeret for ikke længere at tage det gennemsnitlige antal point i alle byer på en ø i betragtning. Kun den største by på hver ø er brugt til at bestemme missions faktoren for missioner på den ø.

Mission udfordrings faktor Gennemsnitligt points (gammel) Største by points (ny)
1 <300 <750
2 300-500 750-1499
3 501-800 1500-2499
4 801-1500 2500-3999
5 1501-2750 4000-5499
6 2751-5000 5500-7499
7 5001-7500 7500-9499
8 7501-11000 9500-11999
9 >11000 12000-14999
10 Ikke tilgængelig >14999

Mission vanskeligheder beregnes med følgende formel: verdens progression niveau * mission udfordring faktor .

Ø missions bellønning ændring

Alle belønninger skal være lige værdifulde i alle spilstadier for at forhindre kirsebærplukning af missioner.

Nedenstående tabel viser gamle og nye belønnings typer og deres virkninger for sammenligning.

Bellønnings type Bellønning (gammel) Bellønning (ny)
Visdoms og krigs mønter Ikon Visdom og krigsmønter

Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png

Coins of Wisdom/War
Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png
Effekt  Antallet skalere ikke med verdens hastighed.
Beløb skalaer med verdens hastighed. Mængden skalere med verdens hastighed
(Maksimum multiplikator: 4)
Forøget ressource produktion Ikon Forøget ressourcer produktion
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png
Forøget ressource produktion
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png
Effekt Produktion bliver forøget med 50% pr effekt. Produktion bliver forøget med 250% pr effekt niveau.
Sænket bygnings tid Ikon Forøget bygnings hastighed
Building order boost.png
Effektive arktitekter(rare, epic)

Rare building order boost.png Epic building order boost.png

Effekt 30% nedsættelse af bygnings tid
Effekter til bygnings hastighed starter efter aktivering.
25%/50% reduktion af bygnings tid
Påvirker byggeprocesser, der aktuelt kører eller påbegyndes under effektvarigheden.
Reduceret reckruterings tid Ikon Forøget rekruttering
Unit order boost.png
Forøget rekrutterings hastighed (rare, epic)
Rare unit order boost.png Epic unit order boost.png
Effekt 30% reduceret rekrutterings tid.
Påvirker rekrutteringsprocesser startet efter aktivering.
25%/50% reduceret rekrutterings tid.
Påvirker rekrutteringsprocesser, der aktuelt kører eller påbegyndes under effektvarigheden.
Forøget angreb Ikon Forøget angreb
Attack boost.png
Forøget angreb (rare, epic)
Rare attack boost.png Epic attack boost.png
Effekt 10% forøget angrebs værdi 10/20% forøget angrebs værdi
Forøget forsvar Ikon Forøget forsvar
Defense boost.png
Forøget forsvar (rare, epic)
Rare defense boost.png Epic defense boost.png
Effekt 5% forøget forsvar. 5%/10% forøget forsvar.
Tvungen loyalitet Ikon Tvungen loyalitet
Forced loyalty.png
n/a
 
Effekt Tilgængelige Ikke længere tilgængelig
(Ikke i brug ved kamp points landsbyer)

Enhver af de viste effekter med sjældne eller episke versioner kan ikke længere stackes med deres regelmæssige effekter. Ved aktivering af en mere kraftfuld effekt (normal <sjælden <episk) opfordres spillerne til at bekræfte, at den eksisterende effekt vil blive overskredet med en mere kraftfuld.

Bortset fra de viste effekter gælder dette også for at vælge andre effekter, der ikke kan opnås gennem ø missioner: Skarpsind og guddommelig skarpsind, Forbedret ressource produktion (sjælden, episk) og Forbedret gunst produktion (sjælden, episk).

Andre ændringer

Sammen med de ovennævnte ændringer i sværhedsgrader og belønninger er der foretaget yderligere justeringer af brugergrænsefladen, nogle af missions målene og specifikt de negative effekter, der kan aktiveres som mission mål.

Mission mål

Følgende mål for aggressive og fredelige stier er blevet justeret:

Mål Ændrings område Gammel Ny
Saml tropper Enheds typer at udsende Normale enheder Normale enheder , mytiske enheder
Antal af krævede enheder Ændret number af enheder Ændret befolknings antal
Angribende enheder Antal af enheder at besejre Ændret værdi (af sværhedsgrad) Afhængigt af verdens hastighed(Hastighed^0.8)
Plyndrings distribution Første spiller der angriber modtager størst bytte Samme bytte distribution for alle spillere
Forsvar imod enheder Antal af enheder af forsvare sig imod Ændret værdi(af sværdhedsgrad) Afhængigt af verdens hastighed(Hastighed^0.8)
Vent Tid at vente 5 minutter - 9 timer 4-16 timer


Opgaver, der beder spillere om at have en negativ effekt, er blevet justeret for at få mere af betydning for ressource produktioner og mindre indflydelse på angreb og forsvar.

Negative effekter Gamle værdier Nye værdier
Wood production penalty.png -30% -50%
Stone production penalty.png -30% -50%
Iron production penalty.png -30% -50%
Attack penalty.png -30% -20%
Defense penalty.png -30% -10%
Loyalty loss.png -10% pr time Ikke længere tilgængelig. (I relevant med kamp point landsbyer)

Desuden er det ikke længere muligt at få følgende ø missioner opført inden for samme mission: Angrib and saml tropper. Dette er for at sikre, at byer med fokus på rekruttering af skibe altid har mindst en mulighed for at vælge en ø missioner. Angreb og forsvars målsætninger er stadig mulige samtidig med, at forsvaret kan styres ved at sende understøttende enheder fra andre øer.

Mission udsende og begrænsninger

Nedkølings tiderne for Ø missioner er blevet justeret. Afhængigt af din fremgang i spillet kan en ny mission forekomme hver 2., 4., 8 eller 12 timer. Desuden er mekanikerne justeret, så der altid er mindst 1 mission tilgængelig, hvis du har været fraværende i mere end 24 timer.

Den maksimale mængde af tilgængelige ø missioner er reduceret fra 10 til 6. Derudover kan kun 3 ø missioner accepteres ad gangen, i stedet for 4.

Brugerflade

Ø missioner vises nu i mission loggen, så de bliver tilgængelige med et overblik.


Iq_interface

Derfor vises åbne missioner ikke længere på højre side af skærmen.