Guide Portal Guide 10

Fra Wiki Grepolis DK
Version fra 19. apr. 2020, 18:42 af Pernall (diskussion | bidrag) Pernall (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version → (forskel)
Hop til navigationAt lede en alliance

Denne guide vil kunne hjælpe dem, som aldrig før har prøvet at være leder i en alliance før. Det kan være som grundlægger af en alliance, men også når man bliver tildelt lederrollen i en alliance. Der er mange forskellige aspekter af ledelse, og nogle af dem gennemgås herunder:


Hvad kræver det af mig at lede en alliance?

Dette spørgsmål vil der nok være forskellige holdninger til. Først og fremmest vil jeg fremhæve evnen til at samle folk. Hele grundessensen i en alliance, er at man er sammen i én alliance og at man kæmper samme kamp, det er denne følelse du skal give dine medlemmer. Derudover, så kræver det tid. Det kræver uden tvivl, at du er villig til at lægge lidt ekstra timer i spillet. Medlemmer skal kunne komme til dig med spørgsmål i forhold til alliancen, og du skal være i stand til at svare på dem. Du skal derudover også kunne løse problemer både i egen alliance, men også problemer, der skulle kunne opstå mellem jer og modstandernes alliancer. Alt efter størrelsen af alliancen, så kan der være flere ledere, som du også skal være i stand til at samarbejde og diskutere med. Det er faktisk mange af de samme ting, som gør sig gældende i virkeligheden.


Hvilken alliance skaber jeg?

Som leder/grundlægger er det vigtigt, at du beslutter dig for, hvad det egentlig er, du vil med alliancen. Hvad er planerne? Er det en alliance, der går efter at vinde serveren? En alliance som går efter at oplære nye spillere? En alliance, som bare gerne vil hyggespille? Det kan sagtens være flere forskellige ting. Det er dog vigtigt at gøre sig disse overvejelser, så man ved hvad man skal forvente af sig selv og af sine medlemmer.


Medlemmer

Dette bringer mig videre til næste punkt, nemlig medlemmerne. En stor del af det at være leder, er selvfølgelig også rekrutteringen. Du skal rekruttere medlemmer alt efter, hvordan deres ambitionsniveau matcher med dine. En hovedregel, som mange ledere anvender er, at man aldrig bare acceptere standardansøgninger. Men i stedet for at afvise blankt, så stil ansøgeren de spørgsmål, som du mener er vigtige i forhold til at kunne fungere i din alliance. Disse spørgsmål kan du altså lave på baggrund af de ambitioner, som dig og dine medledere har for alliancens fremtid. Der opstår dog også et spørgsmål i forhold til helt nye spillere. Hvad hvis jeg har en ambition om at vinde serveren, men en helt ny Grepolis-spiller søger ind? Det er klart at nye spillere ikke har de samme kompetencer, som de helt erfarne har. Men hvis man har en meget stærk alliance, som er meget foran de andre, så kan man overveje at oplære de nye spillere, i stedet for at køre dem over, så de stopper på spillet. Hvis man ikke kan finde en plads, og spillerens niveau vil kunne ødelægge chancerne for at vinde, så er mit forslag at man tilbyder spilleren at være beskyttet af alliancen. Man kan dele forum med spilleren, som kan være i en solo-alliance, og dermed stadig kan få mere erfaring. Derudover er der mange spillere, som intet har imod at lære spillere op, så hvis du ikke selv har overskud, så hør da nogle af dine andre medlemmer.


Forbund og IAP (Ingen angrebs pagt)

Den diplomatiske rolle ligger også hos dig som leder. Afhængigt af serveren og modstanden, så kan det være nødvendigt med forbund, IAP (ingen angrebs pagt) eller måske en fusion med en anden alliance. IAP kan bruges til at sørge for at alliancen ikke bliver presset fra for mange sider. Forbund mellem alliancer ses ofte, når flere mindre alliancer går sammen, for at slå en større alliancer, som de ikke kan bekæmpe alene. Her kan man så dele forum, så man kan hjælpe hinanden. Ved en fusion, så samler man simpelhent to eller flere alliancer i én alliance. I tilfælde af at man overskrider grænsen for antallet af medlemmer, så kan man blive nødsaget til at lave en wing, som er en anden alliance, som tilhører hovedalliancen, med de resterende medlemmer. En wing, kan også være en god mulighed for at oplære nye medlemmer, så de ikke får presset fra hovedalliancen, men stadig er med.


Strategi

Du skal som leder ud fra ambitionerne vælge en strategi. Denne strategi kan omhandle, hvilke øer alliancen skal satse på, hvem I primært skal bekæmpe osv. Som leder er det dig, som skal fortælle dine medlemmer, hvilken retning de skal gå. Det kan sagtens laves i samarbejde med medlemmerne, men der er en forventning til, at du træffer beslutningen. Generelt så kan det være en ide at høre medlemmer ad, inden der træffes store beslutninger, så du er sikker på de ikke bliver alt for utilfredse med beslutningen du tager.